Ouderbegeleiding

Je bent ouder van een kind met een diagnose. Mogelijk heb je al veel kennis over het gediagnosticeerde gedragsprobleem, er viel misschien veel op zijn plaats toen er erkenning kwam in de vorm van een diagnose.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat dit nog allemaal heel nieuw voor je is, en je nog niet weet wat een diagnose inhoud en hoe dit jullie kan verder helpen.  Diagnosticerende instellingen bieden vaak wel wat informatie en soms een cursus aan, maar doorgaans geeft dit lang niet altijd antwoord op alle vragen die je hebt. Ondertussen heb jij nog steeds dagelijks te maken met een kind dat vaak extreem boos, bang of verdrietig kan zijn.  Door één op één ouderbegeleiding te bieden, kan ik mij heel specifiek richten op jullie vragen en jullie persoonlijke situaties. 

Vaak tref ik situaties waarin ouders zich een slag in de rondte werken om de zorg voor hun kind zo goed mogelijk op gang te krijgen. Daar komt vaak veel regelwerk bij kijken. Wat ouders van thuiszittende kinderen vaak gaan merken is dat zij aan hun tax zitten. Er treden dan na verloop van tijd zelfs burn-out klachten op. Omdat ik hier persoonlijk ervaring mee heb, heb ik een extra scherp oog voor het vroegtijdig signaleren van burn-out verschijnselen. 

Door middel van oudergesprekken, maar soms ook door het inzetten van de paarden, werken we samen aan het voorkomen van een burn-out en het  goed regelen van de zorg rondom jou kind.

Hoe werkt het? 

Er leiden verschillende wegen naar Rome, dat geldt ook voor mijn hulpverlening. De snelste weg is direct contact met mij opnemen. Het kan ook zijn dat je doorverwezen bent door een consulent van jou gemeente of via jou gezinsvoogd. Tijdens een eerste kennismaking, kijken we samen naar jou wensen en hulpvragen. Aan het einde van dit gesprek heb je een beeld van welke vormen van hulpverlening  ik kan inzetten om jou te helpen.

Contact