Uitvallers in onderwijs

Heb jij een kind dat thuis zit in plaats van op school? Is hij of zij uitgevallen vanuit het (speciaal) basis of middelbaar onderwijs? Wil jij jouw kind weer in ontwikkeling, terug naar het onderwijs en een fijne thuissituatie? 

Heb jij al met verschillende begeleiders en instellingen gewerkt, maar tot op heden nog zonder het gewenste resultaat? Door de persoonlijke, no nonsens benadering die ik hanteer, neemt de kans op het behalen van resultaten aanzienlijk toe. 

Helaas zijn er steeds meer kinderen en jongeren die thuiszitten omdat ze (tijdelijk) niet op hun plek zijn op school. Het kan ook zo zijn dat een school niet de middelen of expertise in huis heeft voor de specifieke ondersteuningsbehoefte van jouw kind. De ontwikkeling van een kind valt op zo'n moment vaak even stil, terwijl de druk op de thuissituatie toeneemt. 

Je hebt een thuiszittend kind en je maakt je zorgen: het lijkt er op dat de ontwikkeling van je kind stagneert. Ondertussen komt er heel veel extra last op jouw schouders: noodgedwongen werk je minder, of moet je meer opvang regelen. Er zijn doorgaans vele gesprekken die moeten plaatsvinden met school en diverse spelers in de zorg keten.  En dat terwijl er onduidelijkheid heerst bij jou en je kind. Hoe lang gaat deze situatie duren, welke stappen moeten er genomen worden en welke zorg past er bij jouw kind? 

Door mijn expertise als zorgverlener én docent, kan ik je helpen in dit proces. Ik geloof namelijk in het betrekken van het hele systeem: ik ben er dus niet enkel voor het kind, maar bied ook hulp en ondersteuning voor jou als ouder. Ik help je met het bewaren van overzicht, maar ook met inhoudelijke tips op het gebied van opvoedondersteuning.

De afgelopen tien jaar heb ik mij met name gespecialiseerd op het gebied van autisme en angststoornissen. De ervaring leert dat er nog erg vaak gedrag onjuist wordt gelabeld als 'puberaal', 'lastig' of 'dat hoort bij zijn karakter'. Hierdoor krijgt het kind vaak niet de respons of benadering die gericht is op vooruitgang en ontwikkeling. Daarom kijk ik altijd zeer kritisch naar het ontstaan van bepaald gedrag. Het liefst werk ik dan ook zonder ruime voorkennis of het lezen van dossiers over het kind. Op deze manier ga ik helemaal af op mijn eigen ervaring en expertise en niet op dat van anderen.

Hoe werkt het? 

Er leiden verschillende wegen naar Rome, dat geldt ook voor mijn hulpverlening. De snelste weg is direct contact met mij opnemen. Het kan ook zijn dat je doorverwezen bent door een consulent van jou gemeente of via jouw gezinsvoogd. Tijdens een eerste kennismaking, kijken we samen naar jouw wensen en hulpvragen. Aan het einde van dit gesprek heb je een beeld van welke vormen van hulpverlening  ik kan inzetten om jou en jouw kind te helpen om weer in ontwikkeling te komen.